• 03136255671-2 |09133265948
 • 9 الی 14 - 15 الی 22:30

انواع شیرینی های فانتزی باباقناد

برای سفارش شیرینی برای مناسبتها و سوپریزها و تولدهای خود کافیست با شماره 09133265948 و یا 09138027382 تماس حاصل فرمائید.
 • ماکارون های رنگی و رنگ باباقناد
 • ماکارون های رنگی و رنگ باباقناد
 • ماکارون های رنگی و رنگ باباقناد
 • باقلواهای خوشمزه باباقناد
 • باقلواهای خوشمزه باباقناد
 • باقلواهای خوشمزه باباقناد
 • باقلواهای خوشمزه باباقناد
 • باقلواهای خوشمزه باباقناد
 • باقلواهای خوشمزه باباقناد
 • باقلواهای خوشمزه باباقناد
 • باقلواهای خوشمزه باباقناد
 • باقلوا و زولبیا و بامیه های باباقناد
 • زولبیا و بامیه های باباقناد
 • باقلواهای خوشمزه باباقناد
 • باقلواهای خوشمزه باباقناد
 • باقلواهای خوشمزه باباقناد
 • باقلواهای خوشمزه باباقناد
 • حلوا خرمایی باباقناد

آموزش باباقناد


راههای تماس


ساعات کاری

9-14 و 17-22

اصفهان ، خیابان حکیم نظامی

جنب کوچه سنگ تراشها

09133265948
03136255671-2